ÁSZF

 

 1. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Klára Botond E.V. (nyilvántartási szám: 55096227, Adószám: 56449422-1-33, KSH szám: 56449422-8559-231-01) (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltett https://www.eduking.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, és a szolgáltatást igénybevevő Felhasználóra (a továbbiakban együttesen: Felek) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
 • Felhasználó minden olyan cselekvőképes természetes személy, gazdálkodó szervezet, aki használja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy a weboldalon regisztrál vagy sem.
 • A weboldal használata során a Felhasználó köteles elfogadni, betartani a weboldal felhasználási feltételeit. Ez minden weboldalon tett látogatásra vonatkozik, arra az esetre is, ha regisztrációra nem kerül sor.
 1. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓ FIÓK LÉTREHOZÁSA, TÖRLÉSE
 • Weboldal tartalma

A weboldalon lévő tartalmak két típusba sorolhatók. Vannak a regisztráció nélkül megtekinthető tartalmak és vannak a regisztráció, illetve az előfizetést után elérhető tartalmak.

 • Regisztráció, felhasználói fiók
 • A regisztráció mindenki számára díjmentes. A Felhasználó a regisztrációjáról valamint a regisztrációjával kapcsolatos technikai információkról minden esetben értesítést kap az általa megadott e-mail címre.
 • A weboldalon természetes személynek van lehetősége regisztrálni. A regisztrációhoz egy valós e-mail cím, egy jelszó és az ÁSZF elfogadása szükséges. Ezt követően a Felhasználónak a „Regisztráció” gombra kell kattintania ezzel küldi el a regisztrációs kérelmét a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg a Felhasználónak a regisztráció véglegesítéséhez szükséges linket. A regisztráció akkor válik véglegessé, ha a Felhasználó ezen a linken keresztül megerősíti regisztrációs szándékát. Ekkor a rendszer automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot (a továbbiakban: Fiók). A regisztrálni csak 16. életévüket betöltöttek számára lehetséges.
 • A Felhasználó a regisztráció elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi azt, miszerint a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes, valamint a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat rögzíti, és azt Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja fel.
 • A regisztráció során a Felhasználó saját maga adja meg a felhasználói fiókjának jelszavát, mely jelszót későbbiekben is kizárólag ő jogosult módosítani. Kizárólag a Felhasználó felel a jelszava nem megfelelő kezeléséért, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelszó Felhasználó által történő nyilvánosságra kerüléséért.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által megadott hibás vagy érvénytelen e-mail címből eredően előforduló problémákért. Ezzel összefüggésben felmerülő, bekövetkezett kárért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.
 • A Felhasználó Fiókját nem ruházhatja át más személyre és nem használhatja fel más személy Fiókját. Ugyanazon Felhasználó több különböző IP-címről való egyidejű bejelentkezése tilos. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a bejelentkezések blokkolására (a legutolsó bejelentkezési kísérlet kivételével). A blokkolásból eredő esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és reklamációt nem fogad el.
 • A regisztrációt követően a Felhasználó hozzáférhet csak a regisztráltak számára elérhető tartalomhoz. Felhasználó értesítő levelet kap a regisztrációjáról és a regisztrációval kapcsolatos technikai információkról.
 • A megvásárolt tananyagokat a Felhasználó korlátlanul megtekintheti a lejárati időn belül, de azokat harmadik fél számára történő továbbítás, nyilvános helyen történő bemutatás, harmadik fél számára az oktatóanyagok segítségével nyújtott oktatási tevékenység jogát.
 • Regisztráció, fiók törlése

A Felhasználó Fiókját bármikor törölheti bejelentkezett állapotban a jobb oldali menüben elérhető „Saját adatok” menüpontot kiválasztva, és itt a „Szerkesztés” opciót választva a Fiók törlése gombra kattintva. A törlési kérelem leadása után a Fiókhoz tartozó e-mail címre egy törlést megerősítő e-mail érkezik. Felhasználó ennek segítségével véglegesítheti a Fiók törlését. A Fiók törlésével minden Fiókhoz kapcsolódó tartalom automatikusan törlődik. Ebben az esetben semmilyen kártérítésre, veszteség vagy elmaradt haszon megtérítésére és díj visszafizetésre Felhasználó nem jogosult. Felhasználó a Fiók törlésével kijelenti, hogy ezt tudomásul veszi és elfogadja.

 1. SZERZŐDÉS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS
 • A weboldalon található ingyenes tartalmat a Felhasználó korlátlanul jogosult megtekinteni. A weboldalon található díjköteles tartalmak megtekintéséhez díjat kell fizetni. A díj megfizetését követően ezek a tartalmak előre meghatározott időtartamra a Felhasználó által korlátlanul megtekinthetők. A megtekinthetőség lejárati idejét a Szolgáltató a vásárlás megkezdése előtt a vásárlás felületén és a vásárlás során kiállított számlán is jól láthatóan feltüntetni.
 • Az előfizetéssel egy előfizetői szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között a Felhasználó által választott alábbi tantárgy(ak)ra:
 • Fizika általános iskolások számára
 • Fizika középiskolások számára.
 • A létrejövő szerződés ún. távollévők között kötött szerződés, amely Felhasználó és a tananyagot Szolgáltató között jön létre a vásárlás tényleges megtörténtének napjától számítva a Felhasználó választása szerint:
 • 1 havi vagy
 • 1 éves időtartamra.

A havi előfizetés esetén a Szolgáltató minden hónapban megújítja az előfizetést mindaddig amíg azt a Felhasználó meg nem szünteti (azaz az előfizetést le nem mondja).

A szerződés kezdete a tényleges vásárlás időpontja, vagyis az az időpont amikor a bankkártyás fizetési tranzakciós sikeresen zárul.

Az 1 évre kötött előfizetési szerződés az 1 év elteltével automatikusan megszűnik.

 • A díjköteles szolgáltatásokat a Felhasználó a díjfizetést követően jogosult igénybe venni. A Felhasználó a szolgáltatás díját a megrendeléskor online, bankkártyával tudja megfizetni. A szolgáltatás megfizetéséről a Felhasználó automatikusan számlát kap a regisztrációban megadott e-mail címre.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe fizetési rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe Inc. Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103 USA Regisztrációsszám: 4675506, telefon: +1 888 963 8955, e-mail: support@stripe.com

A Stripe egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel biztonságos és kényelmes lehetőség van bankkártyával vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni a weboldalon. A Stripe szolgáltatással történő fizetésről további részletek érhetőek el a következő linkre kattintva: https://www.stripe.com/hu/privacy.

 • A szolgáltatás megvásárlására esetén a vásárlásról a hatályos adójogi szabályok alapján számla kerül kiállításra. A számlázáshoz szükséges adatokat a vásárlás folyamán kell a Felhasználónak megadnia. A számlát a Billingo online számlázó program igénybevételével a Szolgáltatóval szerződött Billingo Technologies Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc u. 6. I. emelet, Cg.szám:01-10-140802, weboldal: https://www.billingo.hu) állítja ki és elektronikusan, a Felhasználó által megadott e-mail címre kerül megküldésre.
 • A Szolgáltató által nyújtott díjköteles szolgáltatások a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet 20. §-a értelmében távollévők között kötött szerződésnek minősül, melyre a fogyasztókat (azaz jelen esetben a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználót) főszabály szerint indoklás nélküli 14 napos elállási és felmondási jog illeti meg. Ez az elállási/felmondási jog alól kivételt képeznek a hivatkozott Korm.rendelet 29. §-ában rögzített esetek. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a hivatkozott § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kivételt képeznek a Korm.rendelet szerinti főszabály alól, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg, és a Felhasználó beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről.
 • A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul nyilatkozik arról, miszerint a díjköteles szolgáltatás igénybevétele előtt jelen ÁSZF kimerítően tájékoztatta a szolgáltatás megvásárlását követően nem élhet elállási/felmondási jogával.
 1. SZERZŐI JOGOK
 • A weboldalon lévő tartalmak, grafika, design, vizuális interfészek, számítógépes kód (értve ezalatt a forráskódot vagy tárgyi kódot), szoftverek, szolgáltatási, oktatási anyagok és bármilyen egyéb tartalom (a továbbiakban: Tartalom) mind szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője Klára Botond E.V., a weboldalon található oktatási tartalmak szerzői jogi tulajdonosa Klára Botond (a továbbiakban: Tulajdonos). A Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti azt, miszerint a weboldalon található tartalmak részének, vagy egészének másolása, azok akár analóg, akár digitális úton történő tárolása, rögzítése, újra elállítása, szerkesztése, letöltése minden esetben a Szolgáltató vagy a Tulajdonos előzetes, írásos engedélyével történhet.

 

 • A weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató vagy a Tulajdonos előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. Az ezek megszegéséből eredő minden kárért Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik.
 • A Szolgáltató és/vagy a Tulajdonos követelhetik a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, követelhetik a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől. Követelheti(k), a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról. Követelheti(k) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését, követelhetik a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállított dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerződi jog megsértése esetén a szerződ a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítését is követelhet. A törvényben szabályozott személyhez fűződő jog megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelmi díjat is követelhet.

 

 1. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 • A weboldalon történő regisztráció, vagy a weboldalon nyújtott valamely szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó valós adatokat köteles megadni, illetve a Felhasználó természetes személyként elismeri, hogy 16. életévét betöltötte és jogképességgel rendelkezik.
 • A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztrált Felhasználó esetén a regisztrációnál, illetve a szolgáltatás megrendelésénél a weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. Egyúttal a Felhasználó kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. A weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 • Ha a Felhasználó az ÁSZF-ben foglalt valamely rendelkezést nem fogadja el, vagy azt nem tartja be, akkor a Felhasználó a weboldalt nem jogosult használni, a weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére nem jogosult. Ez esetben a Szolgáltató ezúton felszólítja a Felhasználót, fejezze be a weboldal használatát, regisztrált Felhasználó esetén a regisztrációját törölje.
 • Felhasználó vállalja, hogy a weboldalon található tananyagokat – a Szolgáltató vagy a Tulajdonosok előzetes, írásos engedélye nélkül – harmadik fél számára nem teszi közzé, nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, további oktatási célra nem használja, nem értékesíti. A weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő megosztása, nyilvánosság felé közvetítése, jogtalan használata, fájlmegosztó oldalakra való feltöltése vagy bármilyen más módon történő megosztása tilos.
 1. SZOLGÁLTATÓ NYILATOZATA ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 • Ha a Szolgáltató olyan veszélyt észlel, mely a weboldal üzemelését megzavarhatja, vagy az bármely okból eredően jogszabálysértő lehet a Felhasználó regisztrációját indokolási kötelezettség nélkül megtagadhatja.
 • A Felek egyike sem felelős a másik fél felé bármely késedelem, vagy mulasztás esetén, amennyiben az olyan ok, feltétel, vagy elháríthatatlan esemény miatt következik be, mely a Felek akaratától, cselekedetétől, személyétől független, így például természeti katasztrófa, háború, stb.
 1. FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

A Felhasználója elfogadja, hogy különösen, de nem kizárólagosan tiltottak az alábbiakban felsorolt tevékenységek a weboldal használata során:

 • Tilos a Felhasználó által létrehozott fiókot másnak bérbe vagy kölcsönbe adni;
 • Tilos a weboldal oktatási, kereskedelmi célra történő felhasználása. Az oldal és a kapcsolódó szolgáltatások kizárólagos célja a személyes használat. Bármilyen ettől eltérő felhasználáshoz az üzemeltető írásos engedélye szükséges.
 • Tilos a weboldalon található oktatási anyagok elektronikus úton történő vagy egyéb módon történő másolása vagy tárolása még akkor is, ha ez saját tanulási célok miatt történik. Kivételt képeznek ez alól a letölthető PDF formátumú dokumentumok, amelyet a szerző megjelölésével a Felhasználó jogosult másolni és továbbítani, amennyiben nem harmadik fél számára nyújt ennek segítségével oktatási tevékenységet;
 • Tilos a weboldalon lévő oktatási vagy egyéb tartalom feltöltése harmadik fél által elérhető tárhelyekre, felhő alapú szolgáltatásokba, e-mail fiókokba, vagy egyéb közösségi tartalommegosztó oldalakra.
 • Tilos a weboldalt bármely törvényellenes vagy olyan célra felhasználni, amely sérti nemzetközi vagy nemzeti, önkormányzati jog szabályait;
 • Tilos politikai hirdetések, politikai felhívások, vagy más ún. SPAM tartalmak közzététele a weboldalon;
 • Tilos megkerülni, eltávolítani, vagy más módon zavarni a weboldal biztonságával kapcsolatos funkciókat, ugyanígy tilos megkerülni, megzavarni azokat a funkciókat, amelyek korlátozzák vagy megakadályozzák az oldal jogosulatlan vagy nem szabályos használatát;
 • Tilos feltörni, visszafejteni, vagy más módon támadást intézni a weboldal, és annak forráskódja ellen.
 1. FELELŐSSÉG
 • Minden Felhasználó a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
 • a weboldal és a hozzá kapcsolódó más weboldalak működéséért, illetve vírusoktól, egyéb kártevőktől való mentességéért;
 • a Felhasználó által a weboldal használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért vagy harmadik fél számára történő jogosulatlan hozzáférésért.
 • a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hamis, hibás adatokból eredő kárért.
 • Felhasználó felelős az általa használt hardver és szoftver eszközeinek megfelelő, működőképes állapotáért, melyeknek alkalmasnak kell lenniük az internet és a weboldal használatára, illetve a tartalmak internetre történő fel- és letöltésére.
 1. KARBANTARTÁS ÉS ELÉRHETŐSÉG
 • A weboldal karbantartása, fejlesztése miatt a weboldalon elérhető szolgáltatások korlátozására, avagy szünetelésére, a Szolgáltató érdekkörébe tartozó szoftver, hálózat, szerver infrastruktúra frissítése, karbantartása, stb. (a továbbiakban együtt: karbantartás) miatt kerülhet sor. A Szolgáltató a szolgáltatás szünetelésével járó munkálatokról a szünetelést, leállást megelőző 30 naptári nappal megelőzően a weboldalon teszi közzé értesítését, illetve a regisztrált felhasználókat e-mailben, vagy hírlevélben is értesíti.
 • A tervezett karbantartásokon kívül előforduló munkálatokat a Szolgáltató lehetőség szerint igyekszik a lehető leghamarabb elvégezni.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét:
 • az internetszolgáltató hibájából keletkező kimaradásokért, illetve nem megfelelő minőségű elérhetőségért;
 • szerverüzemeltetőnél keletkező problémákért.

A fenti problémák javítása nem a Szolgáltató hatáskörébe tartoznak.

 1. HIBABEJELENTÉS, HIBAJAVÍTÁS

A szolgáltatásban észlelt hiba bejelentésére az alábbi elérhetőségek szolgálnak:

 

E-mail cím:

hello@eduking.hu

 1. FELMONDÁS

Rendes felmondás

 • A Szolgáltató köteles a Felhasználót legalább 30 naptári nappal korábban írásban értesíteni a felmondásról, és annak okáról. Ha a Felhasználó díjköteles tartalmakkal is rendelkezik és ezek lejárata a felmondási időn kívül esik, akkor a Felhasználó jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, amely nem haladhatja meg a Felhasználó által az érintett szolgáltatásra kifizetett díjat.
 • A Felhasználó a fiókjának törlésével jogosult bármikor jelen megállapodást felmondani. A Felhasználónak a felmondásról nem kell előzetesen értesíteni a Szolgáltatót és ez esetben felmondási idő sincsen.
 • A fiók törlésének kezdeményezése esetén a törlést a Felhasználónak e-mailben meg kell erősítenie. A fiók végleges törlését a Felhasználó általi megerősítéssel lehet végrehajtani, a megerősítést követően a művelet nem visszavonható. A Fiók törlésével minden adat törlésre kerül, beleértve a Felhasználó összes előfizetését is, melyre vonatkozóan a Felhasználó kártérítésre, veszteség vagy elmaradt haszon megtérítésére, díj visszafizetésére nem jogosult. A fiók törlésével a Felhasználó mindezt tudomásul veszi, elfogadja.
 • A felhasználói fiók törlését követően, ha a Felhasználó újra a weboldalra kíván regisztrálni, akkor az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Nyilatkozatot ismételten el kell fogadnia és az abban foglalt feltételeket be kell tartania.

 

Rendkívüli felmondás

 • Amennyiben a Felhasználó tevékenységével megszegi az ÁSZF valamely rendelkezését a Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen megállapodást rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntesse.
 • A Szolgáltató rendkívüli felmondás esetén jogosult a Felhasználó fiókját előzetes tájékoztatás nélkül felfüggeszteni vagy törölni. Abban az esetben, ha a Felhasználó díjköteles tartalmakkal is rendelkezik és ezek lejárati ideje a rendkívüli felmondás időpontjában még nem járt le a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltató általi kártalanításra, nem jogosult díjvisszatérítésre.
 1. SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE
 • Jelen megállapodás a Szolgáltató és a Felhasználó között határozatlan időtartamra jön létre.
 • A Szolgáltató az ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a weboldalán, valamint azt a Felhasználó regisztrációjánál rendelkezésére bocsátja. Az ÁSZF a közzététellel lép hatályba.
 • A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et, díjszabást egészben vagy részben felülvizsgálni egyoldalúan, bármikor módosítani. A módosított ÁSZF hatályba lépe az a nap, amikor a módosított ÁSZF a weboldalon közzétételre kerül.
 • Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a Felhasználóit. A felhasználási feltételek módosításának hatályba lépését követően a weboldal használatára a módosított felhasználási feltételek vonatkoznak. A felhasználási feltételek megváltozásának elfogadását jelenti, ha a felhasználó a feltételek megváltozását követően nem kezdeményezi a szerződés felmondását.
 1. JOGVITÁK RENDEZÉSE
 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezések irányadóak, és alkalmazandóak.
 • Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének az érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe pedig a hatályos jogszabálynak megfelelő rendelkezés lép.
 • A Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát a Felek elsődlegesen bírósági eljáráson kívül, egyezetéssel (tárgyalással) kötelesek egymással rendezni, ennek eredménytelensége esetén jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

Budapest, 2022.11.28.